Polityka Prywatności

Obowiązuje od 5 lipca 2022 r.

§ 1 Informacje ogólne

Prezentowana Polityka prywatności przedstawia zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez Polską Federację Mölkky, w tym danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://tighttest.s2-tastewp.com. 

§ 2 Informacje o administratorze danych osobowych

Polska Federacja Mölkky z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odolańskiej 7/11, 02-560 Warszawa, o numerach: KRS 0000963459, NIP 5213962978, REGON 521669808 (zwana dalej: „PFM”), jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

§ 3 Dane kontaktowe

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem wskazanym w § 2 lub drogą elektroniczną pod adresem molkky@tighttest.s2-tastewp.com.

§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w związku z korzystaniem przez Państwa z wydarzeń i strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rodo, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

 • Zapewnienie rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
 • Zapobiegania oszustwom;
 • Marketingu bezpośredniego;
 • Wewnętrznych celów administracyjnych;
 • Analizowania danych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo, w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to każdorazowo stosowną zgodę.

§ 5 Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także umożliwienia Państwu jego użytkowania. W szczególności obsługi świadczonych dla Państwa usług, usprawniania Serwisu oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Ponadto opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych za pomocą narzędzi Google Analytics oraz HotJar. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywność w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania. Gdy odwiedzają Państwo nasz Serwis internetowy wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasz Serwis internetowy wysyła te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki składają się z ciągów znaków będących zakodowanymi informacjami m.in. na temat aktywności na naszych stronach internetowych. Służą nam do ułatwiania Państwu korzystania z Serwisu internetowego. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis internetowy, co umożliwia jego stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, w szczególności spółek Google i Facebook, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie internetowym. Zasady wykorzystywania przez te podmioty plików cookies, znajdą Państwo na ich stronach internetowych. Przykładowo, w przypadku Google, to strona https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl . W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia, z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę (w trybie art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego) na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu internetowego, jak również od podmiotów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszym Serwisie internetowym. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer, zmian w zakresie plików cookies (wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies) mogą Państwo dokonać w następujący sposób: wybierając „Narzędzia | Opcje internetowe | Prywatność | Zaawansowane | Zablokuj pliki cookie”. Mogą Państwo również usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu, poprzez wybór „Narzędzia | Opcje internetowe | Ogólne | Usuń pliki cookie”. Korzystamy z remarketingu i trackingu Google AdWords, Google Analytics, HotJar, Facebook Conversion Tracking oraz Facebook Custom Audiences do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords, w tym: odbiorców o podobnych zainteresowaniach, niestandardowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach, odbiorców na rynku podobnych odbiorców, odbiorców według cech demograficznych czy lokalizacji. Korzystamy zarówno z własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych do informowania, optymalizacji oraz wyświetlania reklam na podstawie historii odwiedzin użytkowników w Serwisie. Robią to także podmioty, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie. Google i inni dostawcy wyświetlają nasze reklamy w Internecie. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia wyświetlanych informacji dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Mogą Państwo także całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki. W przypadku Facebooka, jeżeli nie chcą Państwo, aby gromadzone na temat Państwa aktywności informacje były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam, mogą państwo sprzeciwić się temu w Ustawieniach reklam. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, kierując do nas pytania, np. w celu uzyskania wsparcia, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszych Serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi działaniami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu odpowiedzi. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak numer telefonu co usprawnia kontakt między nami. W trakcie trwania łączącej nas komunikacji, możemy wejść w posiadanie również innych Państwa danych. Jeżeli udostępnili nam Państwo w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail), możemy wykorzystywać je w celach marketingowych, kierując do Państwa informacje o wydarzeniach, produktach i rozwiązaniach promujących realizowanych przez nas działań. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych. Jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.

§ 6 Informacje o odbiorcach danych osobowych

Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe możemy udostępniać: Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności: podwykonawcom w procesie obsługi klienta; organizacji wydarzeń; podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi; agencjom reklamowym; podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:

 • operatorom pocztowym;
 • bankom i instytucjom płatniczym;

Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom. Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

§ 7 Informacje o możliwości przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

§ 8 Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

§ 9 Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami, w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku: Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu; Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych; W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:

 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

§ 10 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych osobowych

Wprowadziliśmy w PFM szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych; Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie członkowie PFM i współpracownicy PFM działający z upoważnienia administratora.

§ 12 Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 5 lipca 2022 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. 

POLSKA FEDERACJA MÖLKKY  © 2024. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Polityka prywatności