2023 Outdoor European Mölkky Championship
Mistrzostwa Europy w Mölkky 2023

Dates / Daty:
30.06.2023 (afternoon) – Warm-Up Tournament / Turniej Warm-Up
01-02.07.2023 – Main EM Tournament, EM Nations Cup / Turniej Główny ME, Puchar Narodów ME

Location / Lokalizacja:
Ośrodek Hutnik AKTYWNA WARSZAWA tennis courts / Korty tenisowe Ośrodka Hutnik AKTYWNA WARSZAWA
address / adres: Marymoncka 42, Warsaw

 

Playing surface: clay courts (backup in case of rain: grass)
Nawierzchnia: korty ceglane (nawierzchnia zapasowa na wypadek deszczu: trawa)

Number of playing fields: up to 32
Liczba torów do gry: do 32

Maximum number of teams (EM): 96, 3 players + 1 possible alternate
Maksymalna liczba drużyn (ME): 96, 3 zawodników + 1 ewentualny rezerwowy

Maximum number of teams (Warm-Up): 48, 2 players + up to 2 possible alternates
Maksymalna liczba drużyn (Warm-Up)48, 2 zawodników + do 2 ewentualnych rezerwowych

Nations Cup: 1 team per country (3+1 players), play-off mode, seeding according to the I.M.O. Nations Cup Ranking List
Puchar Narodów: 1 drużyna/kraj (3+1 zawodników), formuła play-off, rozstawienia wg rankingu Pucharu Narodów I.M.O.

Entry fee:
75 EUR/team | 350 PLN/team (Main EM Tournament)
20 EUR/team | 90 PLN/team (Warm-Up Tournament)
Opłata startowa:
75 EUR/drużyna | 350 PLN/drużyna (Turniej Główny ME)
20 EUR/drużyna | 90 PLN/drużyna (Turniej Warm-Up)

Details for EUR payments:
recipient: Polska Federacja Mölkky
address: ul. Odolańska 7/11, 02-560 Warszawa, Poland
account number: PL40187010452078107247610001
title (Main EM Tournament): [Team name] EM 2023
title (Warm-Up Tournament): [Team name] WU EM 2023

Informacje dot. płatności w PLN:
odbiorca: Polska Federacja Mölkky
adres: ul. Odolańska 7/11, 02-560 Warszawa, Poland
numer rachunku: 26 2530 0008 2060 1072 4761 0001
tytuł (Turniej Główny ME)[Nazwa drużyny] EM 2023
tytuł (Turniej Warm-Up)[Nazwa drużyny] WU EM 2023

Organizers: Polish Mölkky Federation, Stowarzyszenie Mölkky Dwunastka
Organizatorzy: Polska Federacja Mölkky, Stowarzyszenie Mölkky Dwunastka

Contact person / Osoba kontaktowa: Jan Sękowski, molkky.dwunastka@gmail.com

REGISTRATION SCHEDULE / KALENDARZ ZAPISÓW:

Registration open / Otwarcie zapisów: 01.02.2023 at 20:00 CET
Registration closed / Zamknięcie zapisów: 31.05.2023 at 23:59 CET

!!! Entry fees must be paid by 01.06 !!!
!!! Opłaty startowe muszą zostać uiszczone do dnia 01.06 !!!

 

source: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA